#referendum

zoveul veur en zoveul tegen
k blief mor wikken, k blief mor wegen
toch mor stemmen, deur de regen,
in t hokkie heb k de kaiskraamp kregen
t is mie noar de kop tou stegen
thuuskommen bedenk ik mie verlegen:
wel haar ook weer mien krusie kregen?

Advertenties

Kerstgedachte

Ben jij misschien van ’t kerstgeloof afvallig?
Je dennenboom als altijd achter-stallig,
met engelen en slingers, nogal mallig
en bij de kluit cadeautjes ook toevallig?
Ben jij vooral het kerstdiner aanvallig?
Mijn vraag is: is het zonder maagd bevallig
wellicht toch wel wat leeg en tegenvallig?