#referendum

zoveul veur en zoveul tegen
k blief mor wikken, k blief mor wegen
toch mor stemmen, deur de regen,
in t hokkie heb k de kaiskraamp kregen
t is mie noar de kop tou stegen
thuuskommen bedenk ik mie verlegen:
wel haar ook weer mien krusie kregen?

Advertenties

Doamestas

Mouten je wat kwiet, joen brilleglas?
De sleudels van joen gruintekas,
de striekstok van joen kontrabas,
de vrund uut joen eksoamenklas,
of n haile rekreoatsieplas,
desnoods n bèlle vol mit gas:
t paast almoal in de doamestas.

Kerstgedachte

Ben jij misschien van ’t kerstgeloof afvallig?
Je dennenboom als altijd achter-stallig,
met engelen en slingers, nogal mallig
en bij de kluit cadeautjes ook toevallig?
Ben jij vooral het kerstdiner aanvallig?
Mijn vraag is: is het zonder maagd bevallig
wellicht toch wel wat leeg en tegenvallig?